Scroll Top
Dobór przecinarki taśmowej

Gabaryty oraz rodzaj ciętego materiału są podstawowym kryterium doboru przecinarki taśmowej.

OGÓLNY PODZIAŁ PRZECINAREK TAŚMOWYCH
Ze względu na budowę rozróżniamy dwa podstawowe typy przecinarek taśmowych:

  • Poziome – w których brzeszczot taśmy tnącej umieszczony jest poziomo w stosunku do ciętego materiału. Możemy je podzielić na przecinarki taśmowe nożycowe i kolumnowe.
  • Pionowe – w których brzeszczot taśmy tnącej umieszczony jest pionowo w stosunku do ciętego materiału. Przecinarkami tego typu możemy ciąć konturowo, detale płaskie, blachy, płyty wielowarstwowe itp.. W zależności od trybu pracy, przecinarki możemy podzielić na ręczne, półautomatyczne i automatyczne.


Podział przecinarek taśmowych
Co tniemy?
Podstawowym kryterium doboru przecinarki taśmowej są gabaryty oraz rodzaj ciętego materiału. Generalna zasada polega na tym, że im większy jest cięty materiał, tym przecinarka powinna być bardziej sztywna. Jest to konieczne dla uzyskania prostopadłości cięcia. O ile w przypadku elementów o mniejszych wymiarach sztywność jaką charakteryzują się przecinarki taśmowe nożycowe jest w większości wypadków wystarczająca, to w przypadku materiałów wielkogabarytowych preferowane są przecinarki taśmowe kolumnowe. Jeżeli wiemy, co chcemy ciąć, znamy gabaryty ciętego materiału, to już na tej podstawie możemy określić w jakiej grupie przecinarek szukać dla nas odpowiedniej.

PRZECINARKI RĘCZNE
Zasada działania
Są to przecinarki wymagające od operatora siły fizycznej jaką wywiera on na głowicę. Odrębną podgrupą tego typu maszyn są przecinarki grawitacyjne, w których opadanie głowicy może kontrolować operator poprzez ustawienie dławika bez konieczności ręcznego nacisku na głowicę. Przede wszystkim są to przecinarki nożycowe.

Zastosowanie
Przecinarki ręczne przeznaczone są głównie do cięć jednostkowych i małoseryjnych oraz do przecinania materiałów o różnych przekrojach. Ręczna przecinarka taśmowa znajduje zastosowanie w przypadku cięcia materiałów o wielkości do 250 mm oraz pod kątem do 60° w zależności od typu przecinarki. Jeżeli potrzebujemy przecinarki solidnej, trwalej i stosunkowo taniej, to przecinarka taśmowa ręczna jest dobrym wyborem. Tego typu urządzeniem jest na przykład przecinarka taśmowa FMB Phoenix.


Przecinarka FMB Phoenix
PRZECINARKI TAŚMOWE PÓŁAUTOMATYCZNE
Zasada działania
Ten typ przecinarek charakteryzuje się częściowym zautomatyzowaniem procesu cięcia. Czynności takie jak np.: zamknięcie imadła, uruchomienie taśmy, podawanie chłodziwa, posuw roboczy, zatrzymanie biegu taśmy, zatrzymanie podawania chłodziwa i otwarcie imadła kontrolowane są przez operatora za pomocą panelu sterowania. W przeciwieństwie do przecinarek ręcznych posuw głowicy jest wymuszony hydraulicznie. Dzięki temu uzyskuje się większą wydajność (szybkość) cięcia. Różnice w czasie cięcia będą widoczne zwłaszcza przy cięciu materiałów pełnych ze stali gatunkowych.

Zastosowanie
Przecinarki półautomatyczne powinny być stosowane w cyklach produkcyjnych, gdzie istnieje potrzeba przecinania materiałów lub jednego typu elementów w małych seriach. Przecinarki te, w zależności od wersji, umożliwiają cięcie pod kątem do 60°. W przypadku większych gabarytów ciętego materiału zastosowanie mają przecinarki półautomatyczne kolumnowe.

PRZECINARKI TAŚMOWE AUTOMATYCZNE
Zasada działania
W tego typu przecinarkach proces cięcia jest całkowicie zautomatyzowany. Cykle zamknięcia imadła, uruchomienia tamy, podawania materiału na zaprogramowany wcześniej wymiar, podawania chłodziwa, posuwu roboczego, zatrzymania biegu taśmy, zatrzymania podawania chłodziwa, otwarcie imadła są zautomatyzowane. Rola operatora polega na kontroli prawidłowego działania przecinarki i często w cyklu automatycznym sprowadza się do uzupełniania ciętego materiału i obserwacji prawidłowości pracy maszyny, która automatycznie sama podaje materiał na zaprogramowana wcześniej długość.

Zastosowanie
Automatyczne przecinarki taśmowe, dzięki swojej budowie, umożliwiają cięcie materiałów w powtarzalnych seriach różnych typów detali i materiałów. Charakteryzują się dużą dokładnością i wydajnością. W większości typów przecinarek automatycznych istnieje możliwość korzystania z trybu pracy półautomatycznego, gdy zachodzi potrzeba ręcznej ingerencji w proces cięcia.
Są to przecinarki stosowane w celach przemysłowych przy produkcji seryjnej.

PRZECINARKI PULSACYJNE
Inna ciekawą grupą przecinarek taśmowych, dla wymagającej produkcji seryjnej, są maszyny pulsacyjne. Technologia ta wykorzystuje udar (pulsację) jako dodatkowy czynnik wpływający na poprawę wydajności cięcia materiałów trudnoskrawalnych. Pulsacja umożliwia również lepszą penetrację chłodziwa co wpływa na wydłużenie żywotności pił.

STEROWANIE PRZECINAREK TAŚMOWYCH
Automatyczne przecinarki taśmowe podlegają trendom i wykorzystują coraz bardziej zaawansowane technologie. Dawniej przecinarki taśmowe, nie dysponując dzisiejszymi rozwiązaniami technicznymi, były sterowane ręcznie. Jedynie te najbardziej zaawansowane sterowane były za pomoc oprogramowania.

Przecinarki konwencjonalne
W tego typu przecinarkach taśmowych całość procesu sterowania jest pod kontrolą człowieka. Obowiązkiem operatora jest obliczenie parametrów dotyczących kontroli cięcia, a w razie potrzeby ich zmiana. Odpowiada on w całości za właściwe ustawienie materiału, szybko procesu cięcia i jego przebieg.
Przykładem przecinarki konwencjonalnej automatycznej jest AMADA HA 250.


Przecinarka AMADA HA 250
Przecinarki NC
Przecinarki tego typu dysponuj sterownikiem wspomagającym prac operatora, który wprowadza odpowiednie parametry cięcia, materiału oraz ustawienia samej przecinarki. Po otrzymaniu szczegółowych danych od operatora sterownik dostosowuje prac przecinarki do zmieniających się warunków cięcia.
Przykładem przecinarki z tej grupy jest AMADA HFA 250. Maszyna taka posiada pamięć programów cięcia, kontrolę prostopadłości cięcia oraz umożliwia prowadzenie statystyki dotyczącej przerobu materiału i zużytych narzędzi.


Przecinarka AMADA HFA 250
Przecinarki CNC
Są one najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym typem automatycznych przecinarek tamowych. Wyposażone są w komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Elektroniczny panel umożliwia wykwalifikowanemu operatorowi ingerencję w oprogramowanie maszyny i zmian w ustawieniach procesu cięcia. Jest to najdokładniej pracujący typ przecinarki taśmowej. Rola operatora często ogranicza się do wpisania na panelu sterowania rodzaju: gatunku i kształtu oraz wymiaru materiału, maszyna sama dobiera parametry w stosunku do podanego konkretnego gatunku stali i zmieniającego się obciążenia (przekroju).


Przecinarka AMADA CMB 75 CNC