Proszę o informację jak należy ciąć stal 1.2379 (NC11LV) – piła widiowa. Pytanie dotyczy sposobu chłodzenia. Przy chłodzeniu standardowym chłodziwem (emulgol) efekty są mizerne, natomiast przy cięciu bez chłodzenia jest OK. Czy można tą stal ciąć bez chłodzenia? Jeśli nie, jakie chłodziwo należy zastosować?

Zalecenia dot. warunków cięcia:
prędkość piły: 20-30 m/min, wydajność (posuw): 20-30 cm2/min, chłodzenie: koniecznie! – polecamy nasz płyn syntetyczny (Emulgol jest mineralny)
Uwagi: – zalecane specjalistyczne piły bimetalowe uzębieniu z dodatnim kątem natarcia (powyżej 7 stopni), -zwrócić uwagę na prawidłowy dobór podziałki, – starannie przeprowadzić procedurę docierania.