Nie wiem jakiej długości taśmy dokładnie potrzebuję. Czy jest jakiś sposób żeby to oszacować?

Oczywiście, przy dwukołowych przecinarkach można zastosować następującą procedurę: w pierwszej kolejności należy ustawić koła przecinarki na ich właściwej pozycji (mniej więcej w połowie skali dostosowania), następnie zmierzyć odległość pomiędzy centralnymi punktami (środkami) obu kół w milimetrach (D) oraz promień każdego z kół w milimetrach (R1 i R2). Używając następującej formuły obliczyć długość taśmy na podstawie pomiarów: długość taśmy= (R1 x 3.1416) + (R2 x 3.1416) + (2 x D).