Kupiłem używaną przecinarkę, na której nie ma tabliczki znamionowej z wymiarem parametrów taśmy. Jak mogę je ustalić?

Jeżeli również nie posiada Pan Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, należy po pierwsze ustalić długość taśmy bezpośrednio na maszynie. W tym celu trzeba zdjąć wymiar po obwodzie obu kół w położeniu minimalnym i maksymalnym. Długości taśmy to średnia z obu wymiarów. Następnie ustalić szerokość taśmy, która wynika z szerokości bieżni kół. Jeśli wynosi ona np. 25 mm to stosuje się taśmę o szerokości 27 mm. Grubość taśmy jest znormalizowana, a podziałkę dobiera się odpowiednio do ciętego materiału.