Jaki powinien być odstęp prawidłowo założonej piły taśmowej pomiędzy grzbietem taśmy a kołnierzem koła?

Odpowiedzi należy szukać w DTR maszyny. Większość producentów podaje, że powinien on wynosić 1-2 mm