Jak określić żywotność piły taśmowej?

Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że piła taśmowa pracowała przez określony czas, mierzony przykładowo w godzinach, tygodniach czy miesiącach. Określając żywotność piły taśmowej w ten sposób łatwo jest popełnić istotny błąd. Wraz ze wzrostem posuwu uzyskujemy bowiem zwiększenie wydajności cięcia. Jeśli jedna z pił pracowała np. o 20% krócej, ale przecięła dwukrotnie więcej materiału niż pozostałe, to i tak piła krócej pracująca osiągnęła większą wydajność. Najbardziej odpowiednim wskaźnikiem służącym do określenia wydajności jest zatem nie czas jej pracy ale ilość przeciętego materiału. Wydajność najłatwiej określić przy pomocy powierzchni cięcia liczonej jako suma powierzchni przekrojów wszystkich przeciętych detali.