Jak dobrać prędkość i posuw do materiału, jeżeli maszyna posiada tylko dwustopniową regulacje?

Należy kierować się uproszczoną regułą: materiały łatwo skrawalne i kształtowniki powinny być przecinane na drugim biegu, natomiast materiały trudno skrawalne i pełne – na pierwszym.