Ile godzin powinna wytrzymać jedna taśma?

Żywotność materiału określa się ilością przeciętego materiału, która można wyrażać w sztukach, lub polem przekroju przeciętego materiału. Posługiwanie się tylko czasem daje błędna ocenę.