Czy tą samą piłą taśmową możemy przecinać stal typu WCL i grafit?

Jest to możliwe, ale tylko w jednym kierunku. Musimy pamiętać, że przecinanie grafitu powoduje wczesne zużywanie się ostrza, ponieważ grafit ma właściwości ścierne. Dlatego zaleca się w pierwszej kolejności przecinanie stali WCL, a w momencie gdy piła jest już przytępiona, można ją wykorzystać do przecinania grafitu. Jeśli natomiast w pierwszej kolejności zaczniemy przecinać grafit, to piła bardzo szybko ulegnie stępieniu i nie będzie w stanie potem przecinać stali.