Czy piły taśmowe bezwzględnie trzeba naprężać do wartości 25 000-32 000 psi?

Wartość naprężenia piły taśmowej zależy nie tylko od jej typu, ale także od przecinarki na której pracuje. Zastosowanie zbyt dużego naprężenia na niewielkiej maszynie może spowodować jej przyspieszone zużycie, a nawet uszkodzenie. Przed ustawieniem naprężenia należy odnieść się do zaleceń dostawcy piły jak i przecinarki.