Czy piłą do prętów można ciąć rury? Chciałbym się również dowiedzieć dlaczego po pewnym czasie piła zaczyna ciąć krzywo – nie prostopadle do materiału. Jaka może być tego przyczyna?

Piły do materiałów pełnych, w tym prętów o średnicy kilkudziesięciu milimetrów, to standardowe piły z uzębieniem o tradycyjnym zarysie. Piły do rur powinny mieć wzmocnione uzębienie.

Uwaga:
Materiały pełne, szczególnie trudnoskrawalne, należy ciąć na mniejszych prędkościach taśmy, a profile na większych. Jeśli maszyna ma 2 biegi to nie należy ciąć rur na I biegu. Taśma zaczyna ciąć krzywo, gdy jest tępa i jest to naturalny objaw zużycia. Nowa taśma może ciąć krzywo, gdy tnie ze zbyt dużym posuwem i ma przepełnione wręby. Należy zastosować większą podziałkę (o ile to możliwe), lub zmniejszyć posuw.