Czy należy stosować chłodziwo przy cięciu elementów odlewanych z żeliwa szarego?

Nie należy. Zastosowanie chłodziwa do cięcia elementów odlewanych z żeliwa szarego zdecydowanie pogarsza parametry cięcia. Dzieje się tak dlatego, że zachodzące podczas cięcia reakcje powodują powstanie substancji, która utrudnia i wydłuża proces cięcia, a także obniża jakość przecinanej powierzchni.