Czy na maszynę do cięcia metalu można założyć szerszą piłę taśmową niż podaje producent, aby uzyskać większą trwałość i sztywność taśmy?

Nie, przyniosłoby to efekt odwrotny od zamierzonego