Określanie długości cięcia

Dobór podziałki uzębienia w dużej mierze uzależniony jest od długości, na której pracują zęby piły taśmowej. W celu prawidłowego dobrania uzębienia należy uwzględnić wymiary przecinanych materiałów, ich kształt, ilość sztuk w pakiecie oraz sposób ich zamocowania w imadle. Poniższe rysunki przedstawiają sposób pomiaru długości cięcia najczęściej spotykanych przypadków:

  • piły taśmowe - określanie długości cięciaCięcie prostoliniowe
  • piły taśmowe - określanie długości cięciaCięcie pod kątem
  • piły taśmowe - określanie długości cięciaCięcie elementów
    w pakietach