فولاد کربنی

» ساختار یکنواخت کربن
» دندانه تقویت شده با سختی 64-66 HRC

 

  • Piły taśmowe ze stali węglowejمشاهده

دوفلزی (Bi-Metal)

» بدنه از فولاد فنری
» دندانه ها از فولاد تندبر (با سختی 66-69 HRC)

  • piły taśmowe bimetaloweمشاهده

کاربید زینتر

» دندانه ها از کاربید زینتر
» کاربید با سختی 90-93 HRA
» بدن از فولاد فنری

  • piły taśmowe z węglikami spiekanymiمشاهده


ساختار اره های نواری

در بخش ساختار اره های نواری تمام موارد از جمله مشخصات کلی این دستگاهها به همراه شکل، زاویه و انواع گام دندانه ها معرفی شده اند.

انواع اره نواری

در این بخش تفاوتهای بین انواع مختلف اره نواری از قبیل اره های ساخته شده از فولاد کربنی، اره های دوفلزه (Bi-Metal)، و کاربید زینتر شرح داده شده اند.

عوامل موثر در بازده اره نواری

در این قسمت مهمترین عوامل درمورد کار با دستگاه اره نواری جهت بهره وری بهتر شرح داده شده است. اطلاعات این قسمت به بهینه سازی پارامترهای برش کمک میکند.

جدول انتخاب اره نواری

در قسمت جدول انتخاب اره نواری مقررات ابتدایی انتخاب دندانه ها توضیح داده شده است. این جدولها به انتخاب موثر ابزارها کمک میکند.