تعیین طول برش

انتخاب شکل گام دندانه ها تا اندازه زیادی بستگی به طول کار دارد. جهت انتخاب مناسب دندانه ها ابعاد کار، شکل کار ، تعداد اجسام تحت برش و روش بستن اجسام روی دستگاه باید در نظر گرفته شود. اشکال زیر چگونگی تعیین طول برش رایجترین موارد موجود را نشان میدهند.

 • piły taśmowe - określanie długości cięciaبرش مستقیم
 • piły taśmowe - określanie długości cięciaبرش زاویه دار
 • piły taśmowe - określanie długości cięciaبرش در بندیل (به صورت گروهی)

لپینگ (آب بندی) اره نواری

دندانه های اره نواری های نو بسیار تیز هستند، در اکثر موارد برای بهینه سازی طول عمر اره نواری باید لپینگ انچام شود. لبه های دندانه ها باید کمی مورد لپینگ قرار بگیرند تا بتوان خراشهای بسیار ریزی که بعلت ماشینکاری بوجود می آیند را از بین برد. با داشتن یک فرایند لپینگ صحیح میتوان طول عمر اره نواری را تا 30% افزایش داد.

 • Piła taśmowa - ząb nowy
  دندانه نو
 • Piła taśmowa ząb nieprawidłowo dotarty
  دندانه با لپینگ نامناسب
 • Piła taśmowa ząb prawidłowo dotarty
  دندانه با لپینگ مناسب

وقتی که تیغه اره نواری جهت مواد با ماشینکاری آسان (فولادهای ساختمانی، آلومینیوم) لپینگ شده است، باید فشار برش را تا میزان %50 کاهش داد. بر اساس نوع ماده تیغه اره نواری لپینگ مناسب شده است اگر سطح جسم تحت برش حدود 300-600 cm2 باشد.

وقتی که تیغه اره نواری جهت مواد با ماشینکاری سخت (فولادهای ابزاری، فولادهای زنگ نزن، آلیاژهای نیکل) فشار برش باید تا %25 کاهش یابد. کار اصلی زمانی میتواند شروع شود که سطح جسم تحت برش حدود 160 cm باشد.

 • piły taśmowe - zasada docieraniaمثال ساده

بعد از لپینگ، افزایش فشار برش باید به آرامی انجام شود، همچنین براده ها، رفتار تیغه اره نواری و ماشین اره نواری باید با دقت بررسی شوند.


سرعت

سرعت اره نواری، سرعت حرکت دندانه در جسم تحت برش در زمان برش میباشد که یک سرعت خطی است. هرچقدر سرعت بیشتر باشد، زاویه سطح برش کوچکتر و در عین حال مطلوبتر میباشد و در نتیجه کارایی برش بیشتر خواهد بود. همچنین حداکثر سرعت، توسط ماشینکاری جسم تحت برش محدود میشود.

جدول انتخاب سرعت اره نواری بر اساس نوع ماده تحت برش

ماده سرعت
[m/min]
  چدن 35-70
  پروفیل فولاد ریخته گری 50-70
فولاد اتومات 70-120
فولاد کربنی ساختمانی با کیفیت معمولی 50-90
  فولاد کربنی ساختمانی با کیفیت بالا 35-80
  فولاد کربنی ابزاری 30-60
  فولاد آلیاژی ساختمانی برای نیتراته کردن 20-35
  فولاد ابزاری سردکار 20-70
  فولاد ابزاری گرمکار 20-40
  فولاد بالبرینگی 40-50
  فولاد تندبر 20-40
  فولاد سوپاپ 30-45
  فولاد مقاوم در برابر حرارت 20-40
  فولاد زنگ نزن و مقاوم در برابر اسید 15-35
  برنز سرب 70-100
  قلع سرب 20-40
  برنز آلومینیوم 15-30
  برنج 75-105
  آلیاژهای آلومینیوم (نرم) 75-105
  آلیاژهای نیکل 10-25
  آلیاژهای تیتانیوم 10-25

داده هایی که دراین جدول ذکر شده تقریبی بوده و ممکن است بر اساس عوامل متفاوتی مانند ترکیب، ابعاد و ساختار ماده و شرایط فنی تیغه و اره نواری تغییر کنند.


فشار برش

عمق نفوذ تیغه در ماده رابطه نسبی با زمان دارد. هرچقدر فشار برش بیشتر باشد، زاویه سطح برش کوچکتر و در عین حال مطلوبتر میباشد و نتیجتا کارایی برش بیشتر خواهد بود.

از نظر کارایی برش، بهتر است که در کوتاهترین زمان بیشترین میزان ممکن از ماده را برش داد. سرعت و فشار برش تیغه تا حد بسیار زیادی بوسیله گرمای تولید شده در زمان برش محدود میشوند. باید اضافه کرد که افزایش بیش از حد دما باعث کوتاه شدن عمر ابزار میشود.

 • Piła taśmowa - większy kąt płaszczyzny ścinania
  زاویه سطح برش بزرگتر
 • Piła taśmowa - mniejszy kąt płaszczyzny ścinania
  زاویه سطح برش کوچکتر

ظرفیت شکاف داندانه ها

هنگام برش اجسام، براده های بوجود آمده در شکاف دندانه ها جمع شده و سپس خالی میشوند. اگر این شکافها قبل از خالی شدن براده ها بیش از حد پر شوند، براده ها جمع و بسیار بزرگ شده و ممکن است شکاف را مسدود کند و در نتیجه این موضوع باعث پایین آمدن کیفیت برش شده و همچنین به تیغه اره نواری و نهایتا دستگاه آسیب میزند.

 • cięcie metalu - prawidłowy wiór
  شکل صحیح براده
 • cięcie metalu - przekroczenie wrębu
  پر شدن بیش از حد شکاف

براده

نشانه عملی انتخاب مناسب فشار برش و سرعت اره نواری، ظاهر براده ها میباشد، پس باید آنها را با دقت بررسی کرد و بطور مناسب پارامترهای برش را تنظیم کرد. این موضوعات در شکل های زیر نشان داده شده اند.

 • cięcie metalu - grube wióry
  براده های درشت
  باید سرعت اره نواری و/یا فشار برش را کاهش داد
 • cięcie metalu - cienkie wióry
  براده های ریز
  باید فشار برش را افزایش داد
 • poskrecane wióry
  براده های پیچ خورده
  فشار برش و سرعت بطور مناسب تنظیم شده اند

خنک کنده و روان کننده

این مایع خنک و روان کننده بوسیله کاهش دما و تمیز کردن محل برش از براده ها در زمان برش، باعث طولانیتر کردن عمر تیغه و دستگاه میشود. جهت اطمینان از عملکرد مناسب روان کننده، باید توجه خاصی به هدایت مایع به محل برش داشت. مایع باید تمیز نگهداری شده و جهت ترکیب مناسب با آب باید حتما به راهنمای تولید مراجعه کرد.

 

عملکرد مناسب سیستم خنک کننده و کیفیت مایع باید بصورت منظم مورد بررسی قرار بگیرد.

 

اهمیت مایع خنک و روان کننده

» از بین بردن دمای اضافی
» محدود کردن اصطکاک
» تمیز کردن محل برش از براده


زاویه برش منحنی

در طی برش منحنی، اره نواری تحت اضافه بار خمش و پیچ خوردگی قرار میگیرد. به همین علت عرض آن یکی از عوامل اصلی محدود کننده حداقل میزان شعاع برش میباشد. عرض پیشنهادی تیغه بر اساس شعاع برش در شکل زیر نشان داده شده است.

توصیه میشود که عریضترین اره نواری برای شعاع برش انتخاب شود.

 • cięcie metalu - promień cięcia konturowegoمشاهده

بستن اجسام بر روی گیره دستگاه

شیوه ای که جسم در گیره دستگاه بسته میشود میتواند بر روی هزینه برش تاثیر بسزایی داشته باشد. بارگزاری دستگاه با دسته کوچکتری از اجسام میتواند به کارایی بهتر دستگاه کمک کند. تمام دستگاهها یک ظرفیت بارگزاری معین برای گیره و حداکثر سطح مقطع اجسام دارند. متوسط استفاده عملی از ظرفیت کامل دستگاه 2/1 که برای مواد سخت 3/1 ظرفیت تعیین شده توسط تولید کننده میباشد. جهت برش موادی ماند پروفیل، تیرآهن و لوله باید جسم طوری در گیره بسته شود که اره نواری عمل برش را در نواحی باریک جسم انجام دهد.

 • cięcie metalu - sposoby mocowania materiału
  مثالی از بستن اجسام در گیره دستگاه.
 • cięcie metalu - zwiększenie żywotności piły taśmowej
  مثالی از کاربرد ماشین که عمر اره نواری را طولانیتر میکند.
 • cięcie metalu - zmniejszona żywotność piły tasmowej piły taśmowej
  مثالی از استفاده از حداکثر ظرفیت دستگاه (کاهش عمر اره نواری).

اضافه بار اره نواری

با افزایش مقاومت که در نتیجه افزایش فشار برش یا سطح مقطع متغیر اجسام تحت برش میباشد، کشش کمر تیغه نواری افزایش میابد. این مسئله باعث خمیدگی سطح اره نواری و نتیجتا روی عمود بودن کامل برش تاثیر میگذارد.

 • cięcie metalu - brak prostopadłości
  عمودی نبودن برش
 • cięcie metalu - przecięty materiał
  جسم تحت برش

» محاسبه بازده اقتصادی برش برای عملیات خاص. در عمل باید 2/1 ظرفیت دستگاه که توسط تولید کننده مشخص شده است استفاده شود (برای مواد با ماشینکاری سخت 3/1).
» کاربرد اره نواری عریضتر از خمیدگی بیش از حد جلوگیری کرده و فشار بیشتر برش را امکانپذیر میسازد.
» تنظیم فاصله ریلهای اره نواری. ریلها باید تا حد امکان به یکدیگر نزدیک باشند تا بتوانند قسمت عملیاتی اره نواری را که پشتیبانی نشده است کوتاهتر کنند.
» کم کردن تعداد اجسام جهت برش. برش تعداد کمتر بصورت یکجا باعث سرعت برش و طول عمر تیغه اره نواری میشود.
» تغییر روش بستن اجسام نامنظم. تغییر جایگاه اجسام نامنظم در گیره دستگاه میتواند سرعت برش را افزایش دهد.
» بررسی مرتب میزان سایش تیغه نواری. در طول زمان هنگام استفاده از اره نواری دندانه های آن کند میشوند، در نتیجه سرعت برش کمتر و انرژی بیشتری مصرف و دقت برش پایین می آید.
» بررسی عوامل دیگر که بر روی کارایی برش تاثیر میگذارند. باید انتخاب مناسب دندانه ها نسبت به اندازه جسم تحت برش، سرعت اره نواری و میزان فشار برش بررسی شود.


مشکلات کاربرد

 • cięcie metalu - nieprostopadłe

  برش غیر عمودی

  دلایل رایج:
  » حداکثر بار گیره دستگاه
  » فشار برش بیش از حد
  » سستی بیش از حد ریلهای جانبی
  » کشش کم اره نواری
  » فاصله بیش از حد بازوهای راهنما
  » گام بسیار کم دندانه ها نسبت به جسم تحت برش
  » دشواری نفوذ به جسم تحت برش یا سطح سخت آن
  » تخریب یا سایش طبیعی دندانه ها

 • cięcie metalu - zatrzymanie piły w materiale

  گیرکردن تیغه در جسم تخت برش

  دلایل رایج
  » اضافه بار ریلها پشتی
  » کشش نامناسب تیغه اره نواری
  » فاصله بیش از حد بازوهای راهنما
  » بستن اشتباه پروفیلها
  » فشار زیاد در ریلهای جانبی
  » سایش دندانه ها

 • cięcie metalu - nadmierne drgania i hałas

  لرزش و صدای بیش از حد

  دلایل رایج:
  » فشار زیاد در ریلهای جانبی
  » کشش پایین اره نواری
  » فشار برش بیش از حد
  » سرعت بسیار پایین تیغه
  » آلودگی چرخ فلکه دستگاه بوسیله براده
  » قدرت ناکافی دستگاه


شکستگی و پارگی

 • piła taśmowa - zerwanie od grzbietu

  شکستگی تیغه نواری خارج از محل جوش خوردگی – از طرف کمر

  دلایل رایج:
  » اضافه بار ریلهای پشتی
  » فشار برش بیش از حد
  »حرکت نامناسب تیغه اره نواری که باعث برخورد با فلکه میشود
  » ریلهای پشتی سایده شده، آسیب دیده و یا کثیف شده اند
  » کشش نامناسب تیفه اره نواری
  » آسیب به کمر تیغه در زمان حمل و نقل، باز کردن جعبه و یا نصب تیغه روی دستگاه

 • piła taśmowa - Krzywoliniowe zerwanie od wrębu

  پارگی عمودی و مستقیم یا شکستگی تیغه نواری خارج از محل جوش خوردگی – از طرف شکاف دندانه ها

  دلایل رایج:
  » اضافه بار ریلهای پشتی
  » کشش نامناسب تیغه اره نواری
  » فاصله بیش از حد بازوهای راهنما
  » بستن نامناسب پروفیلها
  » فشار زیاد ریلهای جانبی
  » سایش دندانه ها

 • piła taśmowa - prostoliniowe zerwanie od wrębu

  پارگی مورب خارج از محل جوش خوردگی – از طرف شکاف دندانه ها

  دلایل رایج:
  » کشش پیچشی بیش از حد
  » فاصله بیش از حد بازوهای راهنما
  » اضافه بار ریلهای پشتی
  » کشش نامناسب تیغه اره نواری

 • piła taśmowa - zerwanie na zgrzewie

  پارگی تیغه نواری در محل جوش خوردگی

  دلایل رایج:
  » اضافه بار بیش از حد ریلهای پشتی
  » فشار بیش از حد برش
  » فاصله نا مناسب ریلهای جانبی
  » فاصله بیش از حد بازوهای راهنما
  » کشش نامناسب تیغه اره نواری
  » حرکت نا مناسب تیغه اره نواری در چرخها
  » سایش، آسیب دیدگی و کثیف بودن ریلهای پشتی
  » آسیب به کمر تیغه در زمان حمل و نقل، باز کردن جعبه و یا نصب تیغه
  » محل اشتباه جوش


دندانه های آسیب دیده

 • piła taśmowa - wytarte i zaokrąglone zęby

  سایش یکسان و گرد شدن نوک دندانه های تیغه

  دلایل رایج:
  » فرایند نامناسب لپینگ تیغه اره نواری
  » سرعت بیش از حد تیغه نسبت به جسم تحت برش
  » فشار برش نامناسب
  » انتخاب تیغه نامناسب نسبت به جسم تحت برش
  » استفاده نامناسب مایع خنک و روان کننده، کیفیت نامناسب و غلظت اشتباه مایع و یا عدم استفاده از آن
  » سایش و یا آسیب دیدگی برس تمیزکاری و یا عدم استفاده از آن
  » دشواری نفوذ به جسم تحت برش یا سطح سخت آن

 • piła taśmowa - zużycie powierzchni bocznych

  سایش سطوح جانبی در دو طرف دندانه ها

  دلایل رایج:
  » ریلهای پشتی آسیب دیده یا ساییده شده
  » ریلهای جانبی آسیب دیده یا ساییده شده و یا کثیف
  » برداشتن تیغه اره نواری قبل از خاتمه برش

 • piła taśmowa - zużycie jednej powierzchni bocznej

  سایش سطح جانبی در یک طرف دندانه ها

  مشکلات رایج:
  » حرکت نامناسب تیغه اره نواری روی چرخ ها
  » آسیب دیدن، سایده شدن یا کثیف شدن ریل های جانبی
  » خط برش غیر مستقیم
  » اصطکاک دندانه ها با دستگاه
  » اصطکاک دندانه ها با سطح برش هنگام بالارفتن یاتاقانهای راهنما

 • piła taśmowa - wykruszone zęby

  چروک شدن یا شکسته شدن گروه های دندانه ها

  دلایل رایج:
  » فرآینده لپینک نامناسب تیغه اره نواری
  » سایش و یا آسیب دیدگی برس تمیزکاری و یا عدم استفاده از آن
  » فشار بیش از حد برش
  » گام نامناسب دندانه ها
  » استفاده نامناسب مایع خنک و روان کننده، کیفیت نامناسب و غلظت اشتباه مایع و یا عدم استفاده از آن
  » دشواری نفوذ به جسم تحت برش یا سطح سخت آن
  » سرعت پایین اره نواری

 • piła taśmowa - przebarwione wierzchołki zębów

  تغییر رنگ نوک دندانه ها بعلت حرارت بالا

  دلایل رایج:
  » استفاده نامناسب مایع خنک و روان کننده، کیفیت نامناسب و غلظت اشتباه مایع و یا عدم استفاده از آن
  » سرعت بیش از حد اره نواری
  » قشار برش بیش از حد
  » تیغه به شکل صحیح نصب نگردیده و در جهت اشتباه کار میکند

 • piła taśmowa - przygrzanie wiórów

  براده ها به دندانه ها بعلت حرارت چسبیده اند

  دلایل رایج:
  » استفاده نامناسب مایع خنک و روان کننده، کیفیت نامناسب و غلظت اشتباه مایع و یا عدم استفاده از آن
  » سایش و یا آسیب دیدگی برس تمیزکاری و یا عدم استفاده از آن
  » سرعت نامناسب اره نواری
  » فشار برش نامناسب

 • piła taśmowa - wręby wypełnione wiórami

  پر شدن شکاف دندانه با براده

  دلایل رایج:
  » گام بسیار کم دندانه ها
  » فشار بیش از حد برش
  » سایش و یا آسیب دیدگی برس تمیزکاری و یا عدم استفاده از آن
  » استفاده نامناسب مایع خنک و روان کننده، کیفیت نامناسب و غلظت اشتباه مایع و یا عدم استفاده از آن


آسیبهای بدنه تیغه

 • piły taśmowe - zużycie powierzchni bocznych korpusu

  سایش سطوح جانبی بدنه تیغه اره نواری – دو طرف بصورت یکسان

  دلایل رایج:
  » ریلهای جانبی آسیب دیده، ساییده شده و یا کثیف گردیده اند
  » تنظیم نامناسب فاصله ریلهای جانبی
  » استفاده نامناسب مایع خنک و روان کننده، کیفیت نامناسب و غلظت اشتباه مایع و یا عدم استفاده از آن

 • piły taśmowe - zużycie powierzchni bocznych korpusu

  سایش سطوح جانبی بدنه تیغه اره نواری – دو طرف بصورت غیر یکسان

  دلایل رایج:
  » فاصله بیش از حد در ریلهای جانبی
  » ریلهای جانبی آسیب دیده، ساییده شده و یا کثیف گردیده اند
  » اصطکاک تیغه با دستگاه
  » فاصله بیش از حد بازوهای راهنما

 • piły taśmowe - wytarty grzbiet

  کمر تیغه اره نواری سایده شده و/یا تغییر شکل داده شده

  دلایل رایج:
  » اضافه بار بیش از حد ریلهای پشتی
  » فشار بیش از حد برش
  » حرکت نامناسب تیغه اره نواری که باعث برخورد با فلنچ چرخ میشود
  » ریلهای پشتی آسیب دیده، ساییده شده و یا کثیف گردیده اند

 • piły taśmowe - zerwana piła wygięta w stronę grzbietu

  پارگی تیغه بعد از کشیدگی سطح تیغه و انحنا به سمت کمر

  دلایل رایج:
  » فاصله بسیار کم در ریلهای جانبی – در طرفین دندانه ها
  » اضافه بار بیش از حد ریلهای پشتی
  » چرخهای دستگاه آسیب دیده و ساییده شده دستگاه
  » فشار بیش از حد برش
  » فاصله بیش از حد بازوهای راهنما
  » حرکت نامناسب تیغه روی چرخها

 • piły taśmowe - zerwana piła wygięta w stronę uzębienia

  پارگی تیغه بعد از کشیدگی سطح تیغه و انحنا به سمت دندانه ها

  دلایل رایج:
  » فاصله بسیار کم در ریلهای جانبی – در طرفین کمر تیغه
  » چرخهای دستگاه آسیب دیده و ساییده شده
  » فاصله بیش از حد بازوهای راهنما
  » فشار بیش از حد برش

 • piły taśmowe - skręcenie piły w ósemkę

  کشیدگی تیغه و تغییر شکل آن به شکل عدد 8

  دلایل رایج:
  » کشش بیش از حد تیغه
  » فشار بیش از حد برش
  » فاصله کم ریلهای جانبی
  » اضافه بار بیش از حد ریلهای پشتی
  » چرخهای دستگاه آسیب دیده و ساییده شده
  » حرکت نامناسب تیغه روی چرخها
  » برشهای منحنی با شعاع کم

 • piły taśmowe - piła skręcona wzdłużnie

  پارگی تیغه بعد از کشیدگی طولی

  دلایل رایج:
  » کشش بیش از حد تیغه
  » فشار بیش از حد برش
  » فاصله کم در ریلهای جانبی
  » فاصله بیش از حد بازوهای راهنما
  » اضافه بار بیش از حد ریلهای پشتی
  » چرخهای دستگاه آسیب دیده و ساییده شده
  » حرکت نامناسب تیغه روی چرخها
  » برشهای منحنی با شعاع کمساختار اره های نواری

در بخش ساختار اره های نواری تمام موارد از جمله مشخصات کلی این دستگاهها به همراه شکل، زاویه و انواع گام دندانه ها معرفی شده اند.

انواع اره نواری

در این بخش تفاوتهای بین انواع مختلف اره نواری از قبیل اره های ساخته شده از فولاد کربنی، اره های دوفلزه (Bi-Metal)، و کاربید زینتر شرح داده شده اند.

عوامل موثر در بازده اره نواری

در این قسمت مهمترین عوامل درمورد کار با دستگاه اره نواری جهت بهره وری بهتر شرح داده شده است. اطلاعات این قسمت به بهینه سازی پارامترهای برش کمک میکند.

جدول انتخاب اره نواری

در قسمت جدول انتخاب اره نواری مقررات ابتدایی انتخاب دندانه ها توضیح داده شده است. این جدولها به انتخاب موثر ابزارها کمک میکند.