SWORD FLUID ST

Karta katalogowa produktu piły taśmowe SWORD FLUID ST

Koncentrat emulsji chłodząco-smarującej do cięcia piłami taśmowymi.

 • Biostabilny, rozcieńczalny w wodzie, wolny od chloru, cynku, azotanów, azotynów, fenoli oraz metali ciężkich.
 • Zmieszany z wodą tworzy stabilną, drobnodyspersyjną emulsję o wyjątkowo długim okresie trwałości.
 • Przeznaczony do cięcia, toczenia, frezowania, szlifowania oraz innych rodzajów obróbki wiórowej stali, żeliwa, aluminium oraz stopów specjalnych.
 • Niezalecany do cięcia stopów miedzi.

Produkt dostępny w opakowaniach: 1l, 5l, 20l, 205l.

Informacje

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

 1. Półsyntetyczny – łączy zalety olejów mineralnych i syntetycznych, eliminując ich wady.
 2. Pełna kompatybilność z innymi środkami smarnymi, uszczelnieniami, powłokami malarskimi.
 3. Proporcje mieszania: obr. wiór. przeciętne warunki: 4-5%; obr. wiór., trudne warunki: 5-10%; szlifowanie: 3%
 4. Bardzo dobre właściwości chłodzące, smarujące i myjące przy wysokiej odporności na pienienie, wynikające z doskonałej zdolności do zwilżania, znacznej zawartości wysokoefektywnych dodatków smarnościowych typu EP oraz innych szlachetnych komponentów wzbogacających.
 5. Biostabilność – wysoka odporność mikrobiologiczna, zapobiegająca niekontrolowanemu rozmnażaniu się bakterii, drożdży i grzybów.
 6. Wyjątkowa stabilność wartości pH i tolerancja dla twardych wód, dzięki istnieniu odpowiedniej rezerwy alkalicznej.
 7. Doskonałe zabezpieczenie przed korozją.
 8. Wolny od cynku i innych metali ciężkich, biocydów, fenoli, związków chloru, PTBB, azotanów i azotynów oraz innych związków wymagających dodatkowych oznaczeń.
 9. Przeznaczony do cięcia różnych rodzajów stali węglowych i stopowych, żeliwa oraz łatwiej obrabialnych stopów aluminium.
 10. Może być z powodzeniem stosowany do innych rodzajów obróbki, takich jak toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie i szlifowanie.

KORZYŚCI

 1. Najlepsze parametry przy umiarkowanej cenie koncentratu i niskich kosztach eksploatacji.
 2. Neutralny wobec lakierów pokrywających obrabiarki (wg VDI 3035).
 3. Obniżenie kosztów gotowej emulsji poprzez wysoką wydajność koncentratu.
 4. Znaczne przedłużenie żywotności narzędzi oraz zwiększenie dokładności obróbki, gładkości powierzchni i kultury pracy.
 5. Znaczne wydłużenie żywotności emulsji i ograniczenie niekorzystnego oddziaływania mikroorganizmów na zdrowie człowieka.
 6. Wydłużony okres trwałości emulsji, zmniejszenie jej zużycia i płynące z tego obniżenie kosztów eksploatacyjnych, związanych z wymianą chłodziwa.
 7. Możliwość stosowania koncentratu w niskich stężeniach, zmniejszając w ten sposób zużycie chłodziwa.
 8. Ochrona antykorozyjna obrabianych detali.
 9. Przyjazny dla człowieka.
 10. Wszechstronność zastosowania, możliwość stosowania jednego rodzaju emulsji do wielu obrabiarek

ZASADY EKSPLOATACYJNE

Należy bezwzględnie przestrzegać proporcji mieszania.

Podczas przygotowywania emulsji należy przestrzegać zasady, aby koncentrat dolewać do wody, a nie odwrotnie. Podczas dolewania koncentratu należy nieustannie mieszać wodę. Ubytki wody uzupełniać roztworem o stężeniu około 0,5-1%, a nie czystą wodą! Temperatura wody powinna wynosić >10°C, a pracującej emulsji w zakresie 10-25°C. Emulsję należy sporządzać w specjalnym mieszalniku.

Nie należy dolewać koncentratu lub wody bezpośrednio do zbiornika maszyny. Nie należy mieszać ze sobą różnych koncentratów lub gotowych emulsji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

 • Kolor (DIN ISO 2049): 1,5 – żółtobrązowy, klarowny
 • Zaw. oleju (DIN 51 417) – mineralnego: 30% obj.
 • Zawartość wody – Karl Fisher (PN-C-04959): 20%
 • Gęstość w temp. 15C (DIN 51 757): 1,00 g/ml
 • Lepkość kinematyczna w 40°C (DIN 51 562-1): ok. 90,0 m²/s
 • Odczyn pH emulsji 5% (DIN ISO 2049): 9,5
 • Rezerwa alkaiczna (pH 7): 150 ml
 • Własności smarne EP – koncentrat (DIN 51350 cz.2): 1600 N
 • Włas. przeciwzuż. AW, śr. śred. skazy, 1h, obciąż. 20KG (PN-76/C-04147): 0,8 mm
 • Ochrona antykorozyjna -GG25, stężenie 3% st.korozji (DIN 51 360-2): 0-0
 • Korozja na żeliwie (PN-M-55789) – roztwór 2% / 3% / 5%: 1 / 0 / 0;  (1) ślad. kor., (0) brak korozji
 • Przewodność – roztwór 3%  /  5%  /  10%: 8,7 mS/cm  /  1,2 mS/cm  /  1,14 mS/cm
 • Zach. się piany – bad. met. przep. 5% emulsji – woda 3,6 mmol/l (20°d): 1
 • Współczynnik refraktometru ręcznego (FLV –T 05): 1,5