SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pt. „Wzrost aktywności eksportowej poprzez promocję własnej marki produktowej na rynkach Węgier, Rumunii, Chin, Szwecji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii (WNG-PBE.01.2017/012)”

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.