SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pt. „Wprowadzenie nowej innowacyjnej technologii produkcji pił taśmowych SWORD-MASTER MAX”

Kredyt technologiczny POIR.03.02.02-00-0588/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.