SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pt. „Wprowadzenie nowej innowacyjnej technologii produkcji pił taśmowych SWORD-MASTER MAX”

w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:
Realizacja projektu będzie dotyczyć inwestycji technologicznej, tj. inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych produktów, będących wynikiem zleconych prac badawczo-rozwojowych. Celem projektu jest uruchomienie produkcji pił taśmowych SWORD-MASTER MAX na bazie technologii SWORD MASTER TECH.

Planowane efekty:
Bezpośrednim rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji innowacyjnego na skalę międzynarodową produktu, wyróżniającego się m.in. większą żywotnością.

Wartość projektu:
8 333 189,55 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:
8 116 071,22 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
3 652 232,04 PLN