SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pt. „Promowanie własnej marki produktowej na rynku irańskim”

w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację jej działalności i promowanie własnej marki produktowej na rynku perspektywicznym – w Iranie.
Efektem projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności marki za granicą, nawiązanie nowych relacji biznesowych na rynku docelowym, wzrost przychodów z eksportu marki produktowej oraz dotarcie do szerokiego grona użytkowników końcowych.

Wartość projektu: 512 430,50 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 498 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 299 160,00 PLN


Procedury przetargowe:

Zapytanie ofertowe z dnia 11.07.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2017Inquiry of 21.07.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017Inquiry of 01.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2017 - Inquiry of 21.09.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2017 - Inquiry of 21.09.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2017 - Inquiry of 21.09.2017