Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2017

SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pt.

„Promowanie własnej marki produktowej na rynku irańskim”

w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację jej działalności i promowanie własnej marki produktowej na rynku perspektywicznym – w Iranie.
Efektem projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności marki za granicą, nawiązanie nowych relacji biznesowych na rynku docelowym, wzrost przychodów z eksportu marki produktowej oraz dotarcie do szerokiego grona użytkowników końcowych.

Wartość projektu: 512 430,50 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 498 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 299 160,00 PLN


Procedury przetargowe:

Zapytanie ofertowe z dnia 11.07.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2017Inquiry of 21.07.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017Inquiry of 01.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2017 - Inquiry of 21.09.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2017
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2017 - Inquiry of 21.09.2017 - Rozstrzygnięcie procedury przetargowej
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2017 - Inquiry of 21.09.2017

SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWArealizuje projekt

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego Klienta, oraz integracja na poziomie asortymentowym przesyłanie statusów zamówień, dokumentów magazynowych.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK – partnerzy.

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK – Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące firmy do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, które przez to zyskają przewagę konkurencyjną w swojej branży.

Zasięg: krajowy (Polska)
Rynek docelowy: Polska
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-22-064/13-00
Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki