Refraktometr

Refraktometr Przyrząd optyczny, wyskalowany w stopniach BRIX’A, przeznaczony do precyzyjnego pomiaru stężenia koncentratów technicznych – takich jak płyn chłodząco-smarujący do obróbki skrawaniem. Instrument wyposażony jest w system automatycznej kompensacji temperatury, dzięki czemu po pierwszej kalibracji można dokonywać pomiarów w temperaturze otoczenia od 10 do 30 ºC, bez dodatkowych ustawień.